"Meer grip en minder gedoe voor medisch specialisten"Mark van BergenBusiness & team coach

Voor medisch specialisten in maatschap, vakgroep of bestuur.

Vind je ook dat samenwerken en organiseren soms lastig is? Het kan wel: minder gedoe met het managen van je club en meer grip op wat er allemaal gebeurt.

Herken je het volgende? 

  • We hebben de laatste jaren een aantal nieuwe jonge collega’s gekregen. We hebben eigenlijk nog nooit bij elkaar gezeten om bespreekbaar te maken wat ieders persoonlijke ambitie is, waar we goed in zijn en hoe we met elkaar om willen gaan.
  • Er komt veel op ons af. De druk van de buitenwereld is groot. Wat betekent dat voor ons. Hoe kunnen we vanuit onze eigen kracht zelf het heft weer in handen nemen.
  • Onze vergaderingen duren ellenlang. Dezelfde actiepunten blijven op de agenda staan, omdat niet goed is afgesproken wie de actie onderneemt. En toch moet je de volgende dag weer om 8 uur in de OK staan.
  • We zijn net gefuseerd of gaan fuseren. We moeten aan elkaar wennen. Hoe gaan we snel een koers uitzetten en goed met elkaar samenwerken.

Als specialist in een maatschap, vakgroep of bestuur waar ‘meer grip en minder gedoe’ is in de club zul je  over het algemeen in een situatie verkeren waar je:

  • vertrouwen hebt in elkaar, gemakkelijker met elkaar kunt communiceren, elkaar kunt en durft aan te spreken, met plezier in een gemotiveerd team kunt werken.
  • je eigen koers kunt varen en focus aanbrengt in die zaken die het belangrijkst zijn, zodat je minder gedoe hebt met managen en meer tijd voor kwaliteit van zorg en innovatie.
  • opvolging aanbrengt in je acties, zodat je adherentie en productie kunt regisseren, ondernemender kunt zijn.
  • daadwerkelijk ‘in the lead’ van je organisatie kunt zijn.


Wil je dit ook bereiken, kan de Moeiteloze Maatschap je helpen.

De Moeiteloze Maatschap is CRKBO-geregistreerd. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Voorbeelden van klantvragen

Wat zijn mijn diensten?

 

css.php