"Meer grip en minder gedoe voor medisch specialisten"Mark van BergenBusiness & team coach

Mijn klanten

Mijn klanten zijn medisch specialisten in een maatschap of in een vakgroep, en ook dokters in het bestuur van bijvoorbeeld een landelijke overkoepelende specialisten organisatie, de vereniging medisch specialisten in een ziekenhuis of het bestuur van een medisch specialistisch bedrijf.

Veel maatschappen verkeren in een impasse waar het gaat om het managen en dat is logisch: zij zijn professionals die het om de inhoud van hun vak en om de kwaliteit van zorg voor de patiënt gaat. Organiseren van een business of onderneming, laat staan het managen van professionals in een gelijkwaardige maatschap is een vak apart en niet iets wat je aan komt waaien.

Ik werkte met maatschappen en vakgroepen uit o.a.: AMC Amsterdam, VU Medisch Centrum, Antoni van Leeuwenhoek, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg, LUMC Leiden, Diaconessenhuis Leiden, Martini Ziekenhuis Groningen, UMC Groningen, Maxima Medisch Centrum Veldhoven. Daarnaast begeleidde ik de besturen van de NVOG en de NVN.

Vragen waar mijn klanten mee zitten zijn de volgende:

“Onze maatschap (in een topklinisch ziekenhuis) bestaat uit 6 specialisten. De samenwerking is aan de oppervlakte goed, alleen duren onze maatschapsvergaderingen altijd veel te lang. Agendapunten komen steeds terug en beslissingen worden moeizaam genomen. Daar komt nog eens bij dat ons werkveld dreigt af te kalven, omdat belendende specialismen sommige lucratieve verrichtingen ook willen gaan doen.”
De maatschap riep mijn hulp in omdat ze meer richting wilde geven aan haar handelen: beter wilde weten wat ze met elkaar wilde bereiken en hoe ze dat zo effectief mogelijk konden doen. Daarnaast wilden ze beter als eensgezind team kunnen acteren en anderen krachtig tegemoet kunnen treden.

“Ik ben voorzitter van een maatschap met tien maten. De laatste jaren zijn er nieuwe maten toegetreden, waarvan een aantal nog hun plek en (sub)specialisatie zoeken. De verhoudingen zijn gewijzigd en rollen moeten opnieuw worden verdeeld. Daarnaast moeten hebben we lang niet gesproken over onze visie, de richting waar we in willen gaan. In welke aandachtsgebieden in ons vak willen we excelleren, om zo onze positie in de regio (en de keten) te blijven behouden.“
De maatschap wilde met mij werken om met elkaar een gefocuste collectieve ambitie te formuleren. Tevens wilde ze helderheid in een nieuwe rolverdeling krijgen door inzicht in de onderlinge relaties en ieders drijfveren, persoonlijke ambities en kwaliteiten.

“Een samenwerkingsverband van academische specialisten werkte verspreid over verschillende locaties. De samenwerking vond vooral plaats op inhoudelijk niveau. De intenties waren goed, maar er was weinig tijd voor overleg en fysieke uitwisseling. Daardoor dreigde verwijdering tussen de verschillende teams en werd gezocht naar een nieuwe manier om de gemeenschappelijkheid te revitaliseren, en helderheid te krijgen in hoe weer als een team te functioneren, met gebruikmaking van ieders sterkten.

“We hebben een nieuw stafbestuur, het oude is afgetreden. We staan voor een nauwe samenwerking met een ander ziekenhuis in de regio. We willen in onze eerste heidag investeren in onze samenwerking: elkaar beter leren kennen, waarom is iedereen ingestapt? Hoe kunnen we de rolverdeling het best afspreken? Wat is de boodschap die we naar buiten gaan brengen, we willen dat als 1 team uitdragen.” 

 

Ben je benieuwd naar een overzicht van mijn diensten?

Wat zijn mijn diensten?

 

css.php