"Meer grip en minder gedoe voor medisch specialisten"Mark van BergenBusiness & team coach

Marius Kemler, medisch manager

Wij zijn een maatschap van vijf specialisten, die heel individueel werken. Er is weinig tijd voor het gemeenschappelijke verhaal. Er was te weinig dat ons onderscheidde van aanpalende specialismen. Dat moet je toch als groep op dezelfde manier benaderen.

In de maatschapsvergaderingen ging het eigenlijk alleen over operationele zaken. Ze  duurden ellenlang. We hadden geen structuur en namen ook geen echte besluiten.

We waren als maatschap niet erg effectief. Als we afspraken maakten, bijvoorbeeld over gelijksoortige behandeling voor een bepaalde patiënt groep, voelde niemand zich gebonden aan de afspraken die we maakten.  Onze bestuurlijke mandatering was ook maar een rollenspel. We  communiceerden wel naar buiten, maar niet namens de groep.

De doelstellingen aan het begin van het traject waren dan ook om samen met elkaar uit te spreken wat we nu eigenlijk willen. Hoe kunnen we handig met elkaar communiceren. Een aantal basisvaardigheden in de samenwerking ontwikkelen. Met elkaar begrijpen dat afspraken niet vrijblijvend zijn.

De sfeer tijdens de 24-uurs kick-off was heel motiverend. Weg van de werkwereld. Niets anders dan alleen over onszelf praten. Met behulp van het instrument dat Mark gebruikt (Profile Dynamics) leer je snel wat je bij iemand wel en niet moet doen. Ik had het idee dat ik alleen stond in mijn visie op de toekomst. De winst is dat we met zijn allen gedwongen werden om een gemeenschappelijk beeld van de toekomst te ontwikkelen.

De opvolgingssessies waren soms wel spannend. Wat gaan we nu weer doen. Het was soms wel lastiger, want het echte werk zit in de weg. Maar in praktische zin heeft het wel veel opgeleverd. We hebben een aantal zaken als issues geoormerkt en daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben veel meer vaart gekregen in de besluitvorming.

We hebben gezamenlijk ingezet op een aantal trajecten. Op gebied van de marketing en PR hebben we stappen gezet. We zijn huisartsenavonden gaan organiseren. Die waren een enorm succes. We hebben marktonderzoek gedaan naar een patiëntengroep die we niet bereikten. We hebben ook ingezet op efficiency in de bedrijfsvoering. Ook daar hebben we meer vaart gekregen, dan we tevoren hadden gedacht. Daarnaast hebben we met de tips die Mark gaf meer beweging in onze vergaderingen gekregen.

Door de begeleiding van Mark is elkaar aanspreken gemakkelijker geworden. Je weet nu waar mensen vandaan komen en wat wel en niet werkt. Mark proeft wat de emotionele stemming is. Hij benoemt wat teamleden nog niet durven uitspreken.  Hij is prettig aanwezig. Op de achtergrond en toch regisserend. We moesten het helemaal zelf doen.

Ik merk dat sommige collega vakgroepen een maatschapsmanager of een technisch voorzitter aanstellen om gedoe te voorkomen. Dat werkt uiteindelijk niet. De maatschap moet het zelf doen. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid om een moeiteloze maatschap te krijgen.


css.php