"Meer grip en minder gedoe voor medisch specialisten"Mark van BergenBusiness & team coach

Britt van Etten-Debruijn, voorzitter maatschap

“De aanleiding tot het traject met Mark van Bergen was het feit dat we gaandeweg een verandering van samenstelling in de maatschap hadden gekregen. De helft van de groep was nieuw en het moment was daar, om samen een visie te vormen. We wilden samen bepalen wat we belangrijk vonden, waarin wilden we met z’n allen investeren voor de toekomst. Daarnaast moesten we ook gaan bepalen wat naast de patiëntenzorg de taakverdeling zou zijn: wie gaat wat doen.

Door het programma van de Moeiteloze Maatschap hebben we allereerst bereikt dat we meer van elkaar weten. Ieders persoonlijke ambitie is uitgesproken. Ieder kon voor zichzelf uitmaken of hij / zij op de goede plek zit. In de taakverdeling: doet ieder het goede ding, hebben we de juiste persoon op de juiste rol zitten?

Daarnaast hebben we bepaald voor welke speerpunten we willen gaan. Aan welke deelgebieden binnen ons vak geven we extra aandacht om ons goed te kunnen positioneren. We hebben ook bepaald wat we daarvoor nodig hebben. Welke waarden vinden we daarvoor belangrijk, welk gedrag moeten we vertonen in de praktijk om succesvol te zijn.

Praktisch gezien zijn we ook beter en effectiever gaan vergaderen. Met hulp van Mark hebben we een aantal nieuwe patronen ontwikkeld die er voor zorgen dat het soepeler loopt. Dat komt door een vaste wekelijkse agenda en een ander vergaderritme met verschillende thema’s.

De 24-uurs kick-off meeting was eigenlijk heel bijzonder, al waren een paar mensen uit onze groep in het begin een beetje sceptisch. Het feit dat je op een locatie buiten het ziekenhuis bent en ook een overnachting is zeer bijdragend. Het meest bijzonder was het persoonlijk deel van het programma, waar Mark het mogelijk maakte dat ieder zich kwetsbaar op kon stellen, hetgeen een boost aan het team heeft gegeven. De opvolgsessies daarna hebben voor ons echt een versnelling gebracht in de eerste stappen die we gedaan wilden krijgen.

We hebben bereikt dat we een betere samenwerking hebben met de eerste lijn. Er zijn meer contacten en daaruit komt een hogere adherentie. We hebben in record tijd onze strategie bepaald ten aanzien van buitenpoli’s. We monitoren strakker op productie en wachttijden. We spreken elkaar beter en opener aan, we gebruiken elkaars input.

Als medisch specialist ben je zoveel met patiëntenzorg bezig, je hebt een buitenstaander nodig om eens goed naar elkaar te kijken en te vragen: waar hebben we het over? Mark voelt aan hoe dat bij dokters zit, wat moeten we wel en niet bespreken. Meer maatschappen zouden dat traject moeten aangaan, ook al vinden ze dat het nu ook wel goed gaat; het kan altijd beter!


css.php