"Meer grip en minder gedoe voor medisch specialisten"Mark van BergenBusiness & team coach

Heidag op Maat

Begin je er last van te krijgen dat:

  • je heel individueel werkt zonder te weten wat de ander doet
  • je langs elkaar heen werkt en praat
  • er heel veel op je af komt en je niet weet wat je moet beginnen
  • je gaat fuseren of net gefuseerd bent

Dan wordt het tijd dat je weer eens echt met je collega’s gaat praten over wat je eigenlijk samen wilt bereiken en hoe je dat met elkaar wilt doen.

Tijdens een op maat gesneden heidag (van een dag of een halve dag) kun je bereiken dat je:

  • Meer een team wordt dan een verzameling individuen. Dat je weet hoe je elkaar kunnen aanspreken en wat de kwaliteiten en valkuilen van ieder teamlid zijn. 
  • Gezamenlijk een duidelijk toekomstperspectief ontwikkeld hebt en bepaalt hoe je daar kunt komen. Je brengt focus aan in wat je wilt bereiken.
  • Afspreekt hoe je elkaar kunt aanspreken of de afspraken die je maakt, zowel wat betreft de doelstellingen als de gewenste attitude.
  • Je er van bewust wordt dat je zowel de samenwerking moet adresseren (de ‘zachte’ kant) als het resultaat (de ‘harde’ kant).

Wil je meer weten of wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend Adviesgesprek?

In een voorafgaand Adviesgesprek bespreken we samen de onderliggende situatie van je maatschap, vakgroep of bestuur en de organisatorische context. Op basis daarvan ontwerpen we het proces en de inhoud van de heidag op maat. Afhankelijk van de situatie doen we voorafgaand nog interviews of een survey om het ontwerp te fine tunen. Na de Heidag krijg je een gedetailleerde rapportage van alle sessies van de dag, met alle gemaakte afspraken en waardevolle tips om een effectieve, succesvolle maatschap te worden.

Aanmelden

    css.php