"Meer grip en minder gedoe voor medisch specialisten"Mark van BergenBusiness & team coach

De Moeiteloze Maatschap

Ben jij een van die medisch specialisten in een maatschap, vakgroep of in een bestuur, die minder gedoe willen met organiseren en meer grip willen krijgen op wat er allemaal gebeurt?

Veel maatschappen of vakgroepen verkeren in een impasse waar het gaat om het managen van hun team en dat is logisch: zij zijn professionals die het om de inhoud van hun vak en om de kwaliteit van zorg voor de patiënt gaat. Organiseren van een business of onderneming, laat staan het managen van professionals in een gelijkwaardige maatschap is een vak apart en niet iets wat je aan komt waaien.

Herken je een van deze situaties?

 • Kost het managen van de maatschap je veel energie
 • Loopt de onderlinge communicatie niet soepel?
 • Is het lastig gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren en uit te voeren?
 • Heb je nog nooit echt samen een collectieve visie op de toekomst verwoord?
 • Productie en adherentie staan onder druk
 • Loopt het contact met andere afdelingen en de ziekenhuisorganisatie niet soepel?
 • Ben je net gefuseerd of sta je op het punt te fuseren en het gaat stroef?

Dat hoeft niet zo te zijn:

Het ‘ Moeiteloze Maatschap’ programma helpt medisch specialisten zich effectiever te organiseren en samenwerken waardoor ze uiteindelijk:

 • Met meer plezier (samen)werken en duidelijker communiceren,
 • Hogere adherentie en productie verwerven en
 • Meer aandacht kunnen besteden aan innovatie en
 • Kwaliteit van zorg voor de patiënt.
 • Ondernemender en pro-actiever kunnen acteren

Dat geldt niet alleen voor bestaande maatschappen en vakgroepen, maar ook voor fusiemaatschappen die een nieuwe start gaan maken.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een maatschap in een algemeen ziekenhuis bestond uit 6 specialisten. De samenwerking was aan de oppervlakte goed, alleen duurden de maatschapsvergaderingen altijd veel te lang. Agendapunten kwamen steeds terug en beslissingen werden moeizaam genomen. Daar kwam nog eens bij dat hun werkveld afkalfde omdat belendende specialismen sommige lucratieve verrichtingen ook gingen doen. De maatschap hielp onze hulp in omdat ze meer richting wilde geven aan haar handelen: beter wilde weten wat ze met elkaar wilde bereiken en hoe ze dat zo effectief mogelijk konden doen. Daarnaast wilden ze beter als eensgezind team kunnen acteren en anderen krachtig tegemoet kunnen treden.

Wat is nodig om hier wat aan te doen?

Vakgroepen die zich effectief weten te organiseren:

 • Zijn in de eerste plaats meer een team dan een verzameling individuen. Zij weten hoe ze elkaar kunnen aanspreken en wat de kwaliteiten en valkuilen van ieder teamlid zijn.
 • Hebben gezamenlijk een duidelijk toekomstperspectief ontwikkeld en een strategie om daar te komen. Zij brengen focus aan in hun doelstellingen.
 • Zijn consistent in het monitoren van geplande acties en spreken elkaar aan op resultaat en gedrag zodat ze de gewenste resultaten weten te halen.
 • Zijn zich er van bewust dat je zowel de samenwerking moet adresseren (de ‘zachte’ kant) als het resultaat (de ‘harde’ kant)

De oplossing:

Het Moeiteloze Maatschap  – 4 maanden programma
In het Moeiteloze Maatschap programma ga je een aantal stappen zetten om tot een effectief werkende vakgroep te komen:

 • In een eerste fase doen we de diagnose en de design. Met behulp van interviews en aan aantal surveys gaan we in op de specifieke situatie van de maatschap, de dynamiek van de samenwerking en de stand van de organisatie.
 • De uitkomsten van de diagnose worden gebruikt voor de design van de 24 uurs kick off workshop, waarin je met je team in een aantal korte intensieve sessies de basis legt voor de periode waarin je met elkaar een versnelling maakt in de ontwikkeling van je maatschap. Je produceert een team charter en een aantal toonaangevende doelstellingen waar je aan gaat werken.
 • In de opvolgperiode, een drietal avond of ochtend sessies om de 4 – 6 weken, wordt gestalte gegeven aan het monitoren van de doelstellingen die het verschil gaan maken voor de komende tijd. Zo heb je de tijd om veranderingen die gewenst zijn, bijvoorbeeld elkaar aanspreken, ook daadwerkelijk de aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben en te verankeren in dagelijkse processen van de maatschap. 

Britt van Etten-Debruijn, voorzitter maatschap

Als medisch specialist ben je zoveel met patiëntenzorg bezig, je hebt een buitenstaander nodig om eens goed naar elkaar te kijken en te vragen: waar hebben we het over? Mark voelt aan hoe dat bij dokters zit, wat moeten we wel en niet bespreken. Meer maatschappen zouden dat traject moeten aangaan, ook al vinden ze dat het nu ook wel goed gaat; het kan altijd beter!Lees verder

Baten / kenmerken van het programma:

 • Je verkrijgt inzicht in je eigen en elkaars drijfveren, kwaliteiten en allergieën (we gebruiken de Profile Dynamics® drijfveren analyse) en hoe daarmee om te gaan
 • Je krijgt inzicht in de sterkten en zwakten van het team, waardoor je ieders kwaliteiten op een juiste manier kunt inzetten
 • Het team ontwikkelt een team charter met afspraken over hoe met elkaar samen te werken: analyse van patronen, rollen en verantwoordelijkheden vergaderen, delegeren aan gelijken kunnen daar onder andere deel van uitmaken
 • Je bepaalt je lange termijn visie en welke prioriteiten je moet stellen om het verschil te maken op korte termijn
 • Afspraken over concrete doelstellingen, een plan voor de komende periode. Wie gaat wat wanneer doen
 • Opvolging op het gebied van besturing, bedrijfsvoering, business development en marketing en PR, afhankelijk van de specifieke doelstellingen van de maatschap of vakgroep
 • Opvolging op het gebied van de attitude afspraken, zoals bijvoorbeeld het aanspreken van elkaar. 

Als bonus krijg je het volgende:

 • De Profile Dynamics ® testen inclusief een persoonlijk rapport voor alle deelnemers 
 • Drie voorbesprekingen voor opvolgsessies met de voorzitter van ieder 1 uur
 • Telefonische beschikbaarheid voor (individuele) vragen tussen de verschillende sessies door
 • Reiskosten en alle materialen voor workshop en opvolgsessies zijn inclusief

Het traject De Moeiteloze Maatschap wordt begeleid door Mark van Bergen.  “Na studies Gezondheidswetenschappen (Maastricht) en Bedrijfseconomie (Rotterdam) werkte ik 18 jaar in het bedrijfsleven. Ik werkte bij ING in diverse internationale commerciële en management functies en in management development. Vervolgens werd ik zelfstandig adviseur en werkte met management teams in professionele dienstverlenende organisaties. Ook was ik een jaar interim directeur van het Career and Personal Development Center van de Business Universiteit Nyenrode. Echter, het bloed kroop waar het niet gaan kon en ik besloot me volledig te richten op mijn oude passie: de zorg en meer specifiek het begeleiden van dokters. Ik werkte de afgelopen jaren met diverse maatschappen vakgroepen en met besturen met en van medisch specialisten.”

Wat krijg je in het Moeiteloze Maatschap programma?

 • Een diagnose van de stand van zaken in de maatschap
 • Het Profile Dynamics persoonlijk rapport voor iedere deelnemer en een analyse van het gehele team
 • Een 24 uurs start workshop (meestal een avond, ochtend en middag sessie) geheel naar eigen smaak en op een locatie die je zelf mag uitzoeken
 • Drie opvolgsessies van een dagdeel
 • Gedetailleerde rapportages van alle sessies – de start workshop en alle drie de opvolgsessies – vol met afspraken en waardevolle tips om een effectieve, succesvolle maatschap te worden
 • Begeleiding van de voorzitter van de maatschap of vakgroep in de vorm van telefonische coaching voorafgaand aan de meeting – en gezamenlijke evaluatie van de voorgaande meeting

 

Wil je meer weten of wil je een afspraak maken voor een gratis Strategie Sessie?

In een gratis Adviesgesprek (telefonisch of per skype) bepalen we in een gesprek van drie kwartier wat de situatie van jouw maatschap, vakgroep of bestuur is en welke strategieën je zou kunnen volgen om de gewenste doelen ten aanzien van samenwerking of resultaat te verwezenlijken.

Aanmelden

  css.php