"Meer grip en minder gedoe voor medisch specialisten"Mark van BergenBusiness & team coach

Negen gewoonten die leiden tot slechte besluiten

Geschreven door Mark van Bergen

M is voorzitter van een vakgroep in een perifeer ziekenhuis. Ik spreek met haar over hoe het gaat. Ze vindt dat het niet slecht gaat met de groep. Maar het kan beter. Dan moeten er wel een aantal gewoonten veranderen.

Ga eens na hoe vaak in je vakgroep dingen op dezelfde manier gebeuren. De manier waarop je met elkaar omgaat, waarop je ruzie maakt, je vergadert, en hoe je besluiten neemt.

De Harvard Business Review is altijd een goede bron voor inzichten en momenten om even stil te staan bij wat we ingesleten patronen noemen. Een bureau voor leiderschapsontwikkeling deed onderzoek naar besluitvorming door 360 feedback data van meer dan 50.000 leidinggevenden te analyseren.

En dat triggerde mij. Discussie over evidence based medicine en besluitvorming is zeer actueel. En dus ook de gewoonten bij besluitvorming in vakgroepen.

Welke 9 factoren kwamen naar boven als de meest gebruikelijke gewoontes die leiden tot slechte besluitvorming. Hier zijn in volgorde van significantie.

Luiheid
Gebrek aan checken van de feiten, initiatief nemen, assumpties bevestigingen, additionele input verzamelen. Geloven dat ervaringen en resultaten uit het verleden gewoonweg geëxtrapoleerd kunnen worden.

Geen rekening houden met onverwachte gebeurtenissen
Het is natuurlijk vervelend om alleen maar de negatieve kant van beslissingen te denken, dus veel mensen negeren die als ze mogelijkheden zien. In plaats van te snel te besluiten helpt een simpele due-diligence doen de kwaliteit van je besluit.

Besluiteloosheid
Aan de andere kant van het spectrum, kunnen complexe besluiten mensen er toe bewegen steeds maar weer meer informatie, rapporten en analyses te zoeken. Hierdoor kun je mogelijkheden missen. Geen besluit is vaak erger dan een slecht besluit. Angst verlamt.

Vastzitten in het verleden
Dat wil zeggen, vasthouden aan oude data of processen. Die zijn vaak gebaseerd op assumpties die niet langer waar zijn.

Ontbreken van strategische afstemming
Slechte besluiten komen vaak voort uit een gebrek aan afstemming met de overall strategie. Het ontbreken van een duidelijke strategie die context biedt zorgt er voor dat heel veel besluiten wel logisch lijken.

Afhankelijkheden
Effectieve beslissers zorgen er voor dat ze niet afhankelijk of hoeven wachten op besluiten of input van anderen.

Isolatie
Sommige van die beslissers die moeten wachten op input van anderen hadden die eerder kunnen krijgen als ze een netwerk van relaties met de juiste expertise hadden gehad. Soms gebeurt dat door gebrek aan netwerk vaardigheden. In andere gevallen, bleek uit het onderzoek, ook doordat mensen de credits voor besluiten alleen willen krijgen.

Gebrek aan technische diepgang
Ziekenhuizen van tegenwoordig zijn zeer complexe organisaties. Afhankelijkheid van input van experts zonder een eigen perspectief belemmert het vermogen tot integratie van die informatie om effectieve besluiten te nemen. Je hebt dus een basis kennis nodig. Wat het onderzoek uitwijst is dat de beste leiders zelf een expertise terrein hebben, maar weten waar het talent te zoeken dat ze nodig hebben hen te helpen.

Niet communiceren over het wat, waar, wanneer en hoe van de beslissing
Soms worden goede besluiten slecht, wanneer belanghebbenden ze niet begrijpen of uberhaupt niet weten. Communicatie van besluiten, hun onderliggende assumpties en implicaties zijn essentieel voor de succesvolle implementatie van een besluit.

Dat zijn heel wat beren op de weg. De onderzoekers besluiten dan ook met: “the path to good decision making is narrow and it’s far from straight. But keeping in mind the pitfalls van make any leader a more effective decision maker.”


Jouw reactie op Negen gewoonten die leiden tot slechte besluiten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


css.php